Our Project

Growing concern for the environment and climate changes demand immediate action that would help prevent the destruction of our planet. The field of electricity and energy is commonly associated with the environmental pollution. Our project started on behalf of secondary electrotechnical schools from 6 different countries (Iceland as the main coordinator, Spain, Slovenia, Turkey, Hungary and Netherland). We are all aware that the planes is endangered and we want to help and improve/upgrade energetical sources and sustainable green energy. With the project we want to deliver sustainable and ecological approach to activities in teaching strategy and in this way strengthen the effectiveness of concern for the environment.

In two years’ time, there will be 6 international meetings in each of the participating schools where teachers and student will take part and help in their own way by leading, monitoring, observing, doing the workshops.

Samantekt

Aukin umhyggja fyrir umhverfinu og yfirstandandi loftslagsbreytingar krefjast tafarlausra aðgerða sem koma í veg fyrir eyðileggingu plánetunnar. Rafmagnsiðnaður og orkumál eru gjarnan tengd við umhverfismengun. Verkefnið okkar er á vegum sex skóla sem kenna raftækni í jafnmörgum löndum (Ísland stjórnar verkefninu, Spánn, Slóvenía, Tyrkland, Ungverjaland og Holland). Við vildum hefja samstarf með græna orku að leiðarljósi. Við erum öll meðvituð um að umhverfið er í hættu og viljum leggja okkar af mörkum til að bæta nýtingu raforkuauðlinda og endurnýjanlegrar orku. Með verkefninu viljum við kynna umhverfisvæna og sjálfbæra nálgun í kennslu og kennsluaðferðum og með þessum hætti styrkja umhverfisvitund okkar og hámarka skilvirkni í þessum málum – og síðast en ekki síst að skapa vettvang til þess að deila reynslu og skapa alþjóðleg tengsl.

Á tveggja ára tímabili verða sex fundir, hvert þátttökuland mun hýsa eina vinnusmiðju, hvar kennarar og nemendur allra landa munu vinna saman að því að leiða, fylgjast með og taka þátt vinnusmiðjum um sjálfbærni og græna orku.

Overzicht

De toenemende bezorgdheid over het milieu en de klimaatveranderingen vereisen op dit moment maatregelen om de vernietiging van onze planeet te helpen voorkomen. Het gebied van elektriciteit en energie wordt vaak in verband gebracht met milieuvervuiling. Ons project is gestart namens middelbare elektrotechnische- en voortgezet onderwijsscholen uit 6 verschillende landen (IJsland als hoofdcoördinator, Spanje, Slovenië, Turkije, Hongarije en Nederland).
We zijn ons er allemaal van bewust dat de planeet wordt bedreigd en we willen helpen en energiebronnen en duurzame groene energie verbeteren/opwaarderen. Met het project willen we een duurzame en ecologische benadering van de activiteiten in de onderwijsstrategie bieden en zo de doeltreffendheid van de zorg voor het milieu versterken.

De komende twee jaar zullen er 6 internationale bijeenkomsten zijn in elk van de deelnemende scholen waar leraren en studenten aan zullen deelnemen. Iedere school zal de mogelijkheid krijgen om workshops te organiseren waarbij de partners aan deel zullen nemen.

Összefoglalása

A környezeti-és klímaváltozások miatt azonnali cselekvésre van szükség a Föld megóvása érdekében. Mivel az elektronikai-és energia szektorok különösen felelősek a környezetszennyezésért, ezért hat ország elektrotechnikai középiskolája, köztünk a BMSZC Egressy Két Tanítási Nyelvű Technikum úgy döntött, hogy közös környezetvédelmi pályázatba kezd.
A projekt izlandi fő koordinátora öt európai iskolával dolgozik együtt Spanyolországból, Szlovéniából, Törökországból, Hollandiából és Magyarországról. A környezetvédelem mindnyájunknak fontos feladat, ezért az energetikai források fejlesztését és korszerűsítését és a fenntartható zöld energiaforrások kérdését helyeztük a projekt középpontjába. A pályázat során olyan fenntartható és ökológiailag elfogadható jó gyakorlatokkal foglalkozunk, amelyekkel hatékonyabbá tudjuk tenni a környezetvédelmi módszereinket.
A két éves munka során mind a hat résztvevő intézményben lesz projekttalálkozó, ahol a diákok közös elektronikai feladatokat fognak megoldani a tanárok irányítása és ellenőrzése mellett.

Povzetek

Naraščajoča skrb in klimatske spremembe  zahtevajo akcijo, ki bi prispevala k zaustavitvi uničevanju našega planeta. Področje elektrike in energetike je pogosto povezan z onesnaževanjem okolja. Naš projekt ElecoTeam je nastal na pobudo srednje – poklicnih elektrotehniških šol, ki se zavedajo ogroženosti planeta in stremijo k izboljšanju energijskih virov ter trajnostnega razvoja zelene energije. Države, ki sodelujejo so: Islandija, kot glavni koordinator, Španija, Turčija, Slovenija, Madžarska in Nizozemska. S projektom želimo podati trajnostni in ekološki pristop dejavnostim poučevanja ter na ta način okrepiti učinkovitost k skrbi za okolje.

V dveh letih, kolikor traja projekt, bomo izvedli 6 mednarodnih sestankov – mobilnosti, na vsaki izmed partnerskih šol, kamor bodo poleg učiteljev odšli tudi dijaki.

Özet

Çevre için artan endişe ve devam eden iklim değişikliği, gezegenin yok edilmesini önlemek için acil eylem çağrısında bulunuyor. Elektrik endüstrisi ve enerji sorunları genellikle çevre kirliliği ile bağlantılıdır. Projemiz birçok ülkede elektrik-elektronik öğreten altı okul tarafından yürütülmektedir (projeyi İzlanda yürütmektedir, İspanya, Slovenya, Türkiye, Macaristan ve Hollanda diğer ortaklardır.).
Diğer ülkelere bir kılavuz olarak yeşil enerji ile bir ortaklık projesi başlatmak istedik. Hepimiz çevrenin risk altında olduğunun farkındayız ve elektrik kaynaklarının ve yenilenebilir enerjinin kullanımını iyileştirmek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Proje aracılığıyla, öğretim ve öğretim yöntemlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik etmek ve bu şekilde çevre bilincimizi güçlendirmek ve bu konularda verimliliği en üst düzeye çıkarmak – , deneyimlerin paylaşılması ve uluslararası bağlantılar oluşturmak için bir platform oluşturmak istiyoruz.

İki yıllık bir süre boyunca, altı toplantı gerçekleştirilecek , her katılımcı ülke, tüm ortak ülkelerden öğretmen ve öğrencilere yeşil enerji üzerine aktiviteler düzenleyecek , bunları birlikte izlemek için birlikte çalışacakları çalıştaya ev sahipliği yapacaktır.

Resumen

ELECTRO ECO TEAM: Electrotechnicians for a Green World es un proyecto de Asociación para Cooperación Erasmus+ KA220 VET a desarrollar entre 2021 y 2023, formado por SEIS centros educativos con Formación Profesional en Electricidad y Electrónica de distintos puntos de Europa y en del que nuestro Instituto forma parte
Estos centros son:
Verkmenntaskólinn á Akureyri, de AKUREYRI – Islandia
BMSzC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum, de BUDAPEST – Hungría
NIekée Stichting Onderwijs Midden-Limburg, de ROERMOND – Paises Bajos
Solski Center Celje, de CELJE – Eslovenia
iTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, de ESTAMBUL – Turquía
Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Lucía , de VECINDARIO – España
El principal objetivo del proyecto es desarrollar estrategias educativas y actividades prácticas a utilizar en los talleres de forma regular por todos los centros integrantes. El tema central del proyecto es: Instalaciones y dispositivos electrotécnicos, sostenibles y eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Se trata de incorporar un enfoque ecológico al ámbito de la electricidad y electrónica, que tradicionalmente se asocia al consumo energético.
Las actividades programadas en el proyecto se desarrollarán en SEIS Encuentros Internacionales de Trabajo, uno en cada uno de los centros asociados, en los que participará alumnado y profesorado de todas las escuelas profesionales. En cada uno de estos encuentros se formarán cuatro Equipos de Trabajo, formados por estudiantes de todos los centros, que desarrollarán cuatro mini proyectos técnicos relacionados con el tema central del proyecto.